– MUISTOTILAISUUDET OVAT SIIRTYNEET UUSIIN TILOIHIN

Muistotilaisuuksia ei voi enää järjestää Hietaniemen hautausmaan huoltorakennuksessa. Huoltorakennus sekä ympäröivä huoltopiha ovat siirtyneet seurakuntayhtymän omaan käyttöön parantamaan hautausmaan huoltotoiminnan turvallisuutta ja toiminnallisuutta.

Muistotilaisuuksia voi jatkossa kuitenkin järjestää hautausmaan välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa Hietsun Paviljongissa. Tilaisuuksien tarjoiluista voi kysellä sähköpostitse gt1929.hietsunpaviljonki@gmail.com tai puhelimitse p. 050 558 2525 tai p. 040 512 8432. Hietaniemen ravintola & Salin kotisivut löytyvät edelleen osoitteesta www.hietaniemenravintolajasali.fi, ja uusi toimija tulee pikku hiljaa päivittämään sivut omaa toimintaansa vastaaviksi.

– TOIMINTAMME HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUKSESSA PÄÄTTYY 31.3.2021

Muistuttelemme vielä, että toimintamme Hietaniemen hautausmaalla sijaitsevassa huoltorakennuksessa päättyy 31.3. Olemme saaneet edelleen lukuisia muistotilaisuuskyselyjä, sillä luonnollisesti tiedottelumme ei ole tavoittanut kaikkia ko. palveluja tarvitsevia.

 

Tässä vielä hautaustoimen päällikön tiedote muistotilaisuuspalvelujen lopettamisen perusteista:

  • ENSISIJAISESTI OMA TARVE

Olennainen asia ja tärkein syy on, että seurakuntayhtymä tarvitsee tilan takaisin omaan käyttöön. Meillä on normaalistikin sosiaali- ja taukotiloissa ahtautta. Nyt viime keväänä tämä tilanpuute muuttui jo kestämättömäksi korona-epidemian takia. Viime vuonna (olemme myös aiemmin eri syistä) jouduimme vuokraamaan henkilöstöä varten parakkeja ja Bajamajoja sekä ottamaan käyttöön omaisille tarkoitettuja odotus- ja wc-tiloja. Omaisten odotus- ja wc-tilojen vähentämisestä saimme omaisilta kriittistä palautetta.

Hietaniemessä, kuten muillakin hautausmaillamme täytyy olla riittävät tilat oman henkilöstön tarpeisiin ja näin varmennetaan yhteiskunnallisesti kriittisen toimialan henkilöstön hyvinvointi ja työkyky.

  • KUSTANNUSTEN SÄÄSTÖ

Parakkien vuokrakulut ja yms. ylimääräiset vesi- ja viemäriliitäntäkustannukset ovat vuositasolla moninkertaiset suhteessa siihen, että olisimme voineet hyödyntää ulosvuokratusta ravintolasalista saamiamme vuokratuloja.

  • HUOLTOPIHAN TURVALLISUUDEN PARANEMINEN JA HUOLTOPIHAN  RAUHOITTAMINEN OMALLE HENKILÖSTÖLLE

Nyt vahvemmin tunnistettuja ja risteäviä asioita ravintola- ja hautausmaatoiminnan kannalta on nykyisessä ravintolakonseptissa se, että myös arkipäivinä muistotilaisuuksiin tulevien omaisten ja henkilökunnan sisäänkäynti rakennukseen käy yhdestä ja samasta ovesta huoltopihalta, jossa kulkee hautausmaan raskaita työkoneita ja kalustoa.

Hautausmaatoimintojen kannalta muistotilaisuuksien päättyminen tuo huoltopihalle toiminnallista turvallisuutta ja selkiyttää asioita kun rakennus ja huoltopiha on jälleen pelkästään henkilökunnan käytössä. Turvallinen liikkuminen koneiden keskellä huoltopihalla on aina arvoitus, koska kulkijoiden joukossa on ikääntyneitä ja ympäristöään heikosti havainnoivia omaisia.

Hautausmaan rakennusten tarkoitus on ensisijaisesti palvella hautausmaan lakisääteistä toimintaa ja toimia henkilöstön työ- ja sosiaalitiloina

Lakisääteinen hautaustoimi on yhtymän taloudessa oma erillinen pääluokkansa ja myös hautausmaiden rakennukset ovat hautaustoimen 4PL pääluokassa. Muut yhtymän rakennukset ja tilat sekä hautausmaiden siunauskappelit kuuluvat kuluineen ja kustannuksineen kiinteistötoimen (5PL) pääluokkaan.

Hautausmailla olevat rakennukset (kappelirakennuksia lukuun ottamatta) palvelevat siis hautausmaalla tapahtuvia toimintoja ja näiden rakennusten ylläpito ja rakentamiskustannusten pääomavähennykset kattautuu valtion tuesta hautaustoimen ylläpitoon.  Valtion rahoituslain perusteella valtio rahoittaa lakisääteistä hautausmaatoimintaa. Rahoituksen piirissä on myös hautausmaatoimintaan liittyvät huolto-, sosiaali – yms. rakennukset.

  • TILA ON HIETANIEMEN HUOLTORAKENNUS

Aiempina vuosina, kun tila toimi vielä työmaaruokalana ja henkilöstöravintolana, toiminta palveli hautausmaan henkilökuntaa ja toimintaa sekä mahdollisti tilankäytön taukojen aikana. Kun nykyinen ravintoloitsija joutui luopumaan hänelle kannattamattomasta lounastarjoilusta ja keskittyi tilausravintola- ja muistotilaisuustoimintaan, emme seurakuntayhtymässä osanneet riittävästi ajatella, että tuo toiminta ja salin sijainti meidän huoltorakennuksessamme ei ole pitkällä tähtäimellä hyvä ja oikea paikka muistotilaisuuksien järjestämiseksi.  

 

 

 

 

 

– HUOMIOIMME ERITYISJÄRJESTELYT KORONA-AIKANA

Hietaniemen ravintola & Salissa voi viettää myös hyvin pieniä muistotilaisuuksia. Sali on valoisa ja avara, joten pöytien sijoittelu koronasuosituksien mukaisesti on mahdollista toteuttaa. Olemme väliaikaisesti luopuneet myös pitkistä pöytäriveistä, jolloin liikkuminen salissa sekä riittävien etäisyyksien noudattaminen helpottuu huomattavasti.
Tilaisuuden tarjoilut voidaan toteuttaa myös lautasannoksina, jolloin omalta paikalta ei ole välttämätöntä liikkua.
Henkilökuntamme noudattaa kasvimaskisuositusta ja käytämme myös suojakäsineitä. Salista löytyy useampi käsidesifiointipiste.
Meille kaikille on tärkeintä, että pieneenkin muistojuhlaan voi saapua levollisin ja turvallisin mielin.

– MUISTOTILAISUUDEN JÄRJESTÄJÄN MUISTILISTA

Muistotilaisuus on vainajan läksiäisjuhla, joka on tapana järjestää siunaus- tai saattotilaisuuden jälkeen. Tilaisuuteen ei ole olemassa valmista käsikirjoitusta, ja yleensä läheisille onkin tärkeintä järjestää mahdollisimman paljon vainajan näköinen tilaisuus. Suru ja ilo, itku ja nauru – muistotilaisuudessa näille kaikille elämän väreille voi antaa tilaa.

Autamme läheisiä suunnittelemaan ja toteuttamaan muistotilaisuuden mahdollisimman vaivattomasti.  Meille riittää, kun asiakas antaa suuntaviivat ja kertoo omat toiveensa muistotilaisuudesta – me hoidamme kaiken muun.

Olemme koonneet yhteen muutamia asioita, jotka on hyvä huomioida muistotilaisuuden suunnittelussa.

JUHLATILAN SIJAINTI

Kun siunaustilaisuuden ajankohta ja paikka on selvillä, voi ryhtyä miettimään sopivaa tilaa muistotilaisuudelle. Muistotilaisuus voidaan pitää kotona, seurakuntasalissa tai ravintolassa. Hietaniemen ravintola & Sali järjestää muistotilaisuuksia Hietaniemen hautausmaan pääportin läheisyydessä sijaitsevassa Hietsun Paviljongissa, josta on lyhyt kävelymatka Hietaniemen hautausmaan uudelle kappelille. Myös hautausmaan vanha kappeli sekä Hietaniemen krematorion kappelit sijaitsevat lähistöllä. Ennen tilan varaamista kannattaa käydä tutustumassa juhlatiloihin paikan päällä, jolloin on helpompi hahmottaa, soveltuuko tila omiin tarpeisiin ja toiveisiin.

JUHLATILAN VARAAMINEN

Mikäli asiakas haluaa Hietaniemen ravintola & Salilta tarjouksen muistotilaisuudesta, onnistuu se ottamalla meihin yhteyttä kotisivuillamme olevan yhteydenottolomakkeen kautta, puhelimitse tai sähköpostilla. Lähetämme tarjouksen, josta käy ilmi kustannusarvio kokonaisvaltaisesta palvelupaketistamme. Paketin sisältö on selkeästi eriteltynä tarjouksessa. Tarjoukseen ehdotettua menuta asiakkaan on mahdollista tarvittaessa muokata. Juhlatilan varaus ‘lukitaan’ siinä vaiheessa, kun asiakas vahvistaa ja hyväksyy tarjouksemme. HUOM! Samalle päivämäärälle saattaa olla useampia tarjouspyyntöjä. Juhlatila varataan yksityiskäyttöön tällaisissa tapauksissa sille asiakkaalle, joka ensimmäisenä vahvistaa ja hyväksyy tarjouksen. 

MUISTOTILAISUUTEEN OSALLISTUVIEN HENKILÖMÄÄRÄ

Muistotilaisuuteen osallistuvien henkilömäärä olisi hyvä miettiä mahdollisimman tarkasti jo etukäteen. Myös pappia voi kutsua osallistumaan muistotilaisuuteen. Tilaisuuteen saapuvien määrä voi luonnollisesti elää suuntaan tai toiseen alkuperäisestä arviosta, mutta toivomme saavamme lopullisen henkilömäärän n. viikkoa ennen tilaisuutta. Tällöin ehdimme vielä reagoida parhaalla mahdollisella tavalla muuttuviin tekijöihin.

MUISTOTILAISUUDEN TARJOILUT 

Processed with VSCO with a6 preset

Oma keittiömme tekee kaikki tarjottavat itse omissa tiloissaan asiakkaan toiveiden mukaisesti. Kotisivuiltamme löytyy muutamia esimerkkejä tarjoiluista, mutta niitä voidaan myös muokata tarpeen mukaan. Ruokailu ja kahvitus tapahtuvat buffetpöydistä. Tarjoiluja tilatessa on hyvä muistaa ajoissa mainita mahdollisista ruoka-aineallergioista sekä varmistaa ne meille viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta, jotta pystymme reagoimaan ennakkoon parhaalla mahdollisella tavalla. Toimimme tilausravintolan periaatteella, jolloin tilaisuuden tarjoilut toteutetaan etukäteistilauksien (=tarjouspyynnön) mukaan. 

KATTAUS JA SOMISTUS

Hoidamme juhlatilan kattamisen ja somistamisen asiakkaan puolesta asiakkaan toiveiden mukaisesti. Muistopöytä ja juhlatilan pöydät liinoitetaan valkoisilla pöytäliinoilla.Somisteisiin kuuluvat myös juhlatilan omat kynttiläjalat ja kynttilät. Serviettinä toimii yleensä valkoinen paperiservietti, mutta asiakas voi vaikuttaa halutessaan sen väriin. Kauttamme voi tilata myös kankaiset valkoiset servietit sekä valkoiset tai mustat tuolien huput.

Siunaustilaisuutta edeltävänä päivänä tai juuri ennen siunaustilaisuutta olisi hyvä tuoda muistopöydälle muistokuva, adressit sekä mahdollinen muu tilaisuuteen liittyvä rekvisiitta ja tilaisuuden kukat. Tällöin kaikki olisi valmiina siinä vaiheessa, kun muistotilaisuuteen saavutaan. Samassa yhteydessä ehditään vielä käydä lyhykäisesti läpi omaisten kanssa tilaisuuden runko ja ohjelma.

Processed with VSCO with hb1 preset

TILAISUUDEN OHJELMA/ RUNKO

Muistotilaisuuteen saapuessa lähiomaisten on hyvä esittäytyä tarjoiluhenkilökunnalle, mikäli emme ole tavanneet omaisia aiemmin.  Näin osaamme parhaiten huomioida tilaisuuden tärkeimmät henkilöt ja kohdistaa mahdolliset kysymykset oikein.

Ns. virallista ohjelmaa muistotilaisuudessa ei tarvitse olla. Yleensä tilaisuus rakentuu ruokailun ja kahvin, adressien luvun, muistosanojen sekä mahdollisesti yhteislaulun tai musiikin ympärille. Toisinaan muistosanoja ei välttämättä ole tai löydy, mutta sekin on aivan yhtä oikein. Papilla ja/tai kanttorilla on paljon kokemusta muistotilaisuuksista, joten he osaavat antaa hyviä vinkkejä tilaisuuden kulusta ja ohjelmasta. Myös me täällä Hietaniemen ravintola & Salissa autamme mielellämme suunnittelussa. Muistotilaisuuden kulkua selkeyttää huomattavasti, jos tilaisuudessa olisi ns. isäntä tai emäntä (esim. lähiomainen), joka toivottaa vieraat tervetulleiksi, toimii ohjelmamestarina sekä tilaisuuden päätteeksi kiittää paikalle tulleita. 

TILAISUUDEN KUKAT

Muistotilaisuuden  kukat eivät sisälly tarjoukseen, vaan ne sovitaan asiakkaan kanssa aina erikseen. Vaihtooehtoisesti asiakas voi myös itse tuoda/ järjestää tilaisuuteen mieleisensä kukat.

Vastaamme mielellämme kaikkiin muistotilaisuuksien järjestämiseen liittyviin kysyksiin.

p. 050 558 2525 tai 040 512 8432

s-posti: gt1929.hietsunpaviljonki@gmail.com