– TOIMINTAMME HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUKSESSA PÄÄTTYY 31.3.2021

Muistuttelemme vielä, että toimintamme Hietaniemen hautausmaalla sijaitsevassa huoltorakennuksessa päättyy 31.3. Olemme saaneet edelleen lukuisia muistotilaisuuskyselyjä, sillä luonnollisesti tiedottelumme ei ole tavoittanut kaikkia ko. palveluja tarvitsevia.

 

Tässä vielä hautaustoimen päällikön tiedote muistotilaisuuspalvelujen lopettamisen perusteista:

  • ENSISIJAISESTI OMA TARVE

Olennainen asia ja tärkein syy on, että seurakuntayhtymä tarvitsee tilan takaisin omaan käyttöön. Meillä on normaalistikin sosiaali- ja taukotiloissa ahtautta. Nyt viime keväänä tämä tilanpuute muuttui jo kestämättömäksi korona-epidemian takia. Viime vuonna (olemme myös aiemmin eri syistä) jouduimme vuokraamaan henkilöstöä varten parakkeja ja Bajamajoja sekä ottamaan käyttöön omaisille tarkoitettuja odotus- ja wc-tiloja. Omaisten odotus- ja wc-tilojen vähentämisestä saimme omaisilta kriittistä palautetta.

Hietaniemessä, kuten muillakin hautausmaillamme täytyy olla riittävät tilat oman henkilöstön tarpeisiin ja näin varmennetaan yhteiskunnallisesti kriittisen toimialan henkilöstön hyvinvointi ja työkyky.

  • KUSTANNUSTEN SÄÄSTÖ

Parakkien vuokrakulut ja yms. ylimääräiset vesi- ja viemäriliitäntäkustannukset ovat vuositasolla moninkertaiset suhteessa siihen, että olisimme voineet hyödyntää ulosvuokratusta ravintolasalista saamiamme vuokratuloja.

  • HUOLTOPIHAN TURVALLISUUDEN PARANEMINEN JA HUOLTOPIHAN  RAUHOITTAMINEN OMALLE HENKILÖSTÖLLE

Nyt vahvemmin tunnistettuja ja risteäviä asioita ravintola- ja hautausmaatoiminnan kannalta on nykyisessä ravintolakonseptissa se, että myös arkipäivinä muistotilaisuuksiin tulevien omaisten ja henkilökunnan sisäänkäynti rakennukseen käy yhdestä ja samasta ovesta huoltopihalta, jossa kulkee hautausmaan raskaita työkoneita ja kalustoa.

Hautausmaatoimintojen kannalta muistotilaisuuksien päättyminen tuo huoltopihalle toiminnallista turvallisuutta ja selkiyttää asioita kun rakennus ja huoltopiha on jälleen pelkästään henkilökunnan käytössä. Turvallinen liikkuminen koneiden keskellä huoltopihalla on aina arvoitus, koska kulkijoiden joukossa on ikääntyneitä ja ympäristöään heikosti havainnoivia omaisia.

Hautausmaan rakennusten tarkoitus on ensisijaisesti palvella hautausmaan lakisääteistä toimintaa ja toimia henkilöstön työ- ja sosiaalitiloina

Lakisääteinen hautaustoimi on yhtymän taloudessa oma erillinen pääluokkansa ja myös hautausmaiden rakennukset ovat hautaustoimen 4PL pääluokassa. Muut yhtymän rakennukset ja tilat sekä hautausmaiden siunauskappelit kuuluvat kuluineen ja kustannuksineen kiinteistötoimen (5PL) pääluokkaan.

Hautausmailla olevat rakennukset (kappelirakennuksia lukuun ottamatta) palvelevat siis hautausmaalla tapahtuvia toimintoja ja näiden rakennusten ylläpito ja rakentamiskustannusten pääomavähennykset kattautuu valtion tuesta hautaustoimen ylläpitoon.  Valtion rahoituslain perusteella valtio rahoittaa lakisääteistä hautausmaatoimintaa. Rahoituksen piirissä on myös hautausmaatoimintaan liittyvät huolto-, sosiaali – yms. rakennukset.

  • TILA ON HIETANIEMEN HUOLTORAKENNUS

Aiempina vuosina, kun tila toimi vielä työmaaruokalana ja henkilöstöravintolana, toiminta palveli hautausmaan henkilökuntaa ja toimintaa sekä mahdollisti tilankäytön taukojen aikana. Kun nykyinen ravintoloitsija joutui luopumaan hänelle kannattamattomasta lounastarjoilusta ja keskittyi tilausravintola- ja muistotilaisuustoimintaan, emme seurakuntayhtymässä osanneet riittävästi ajatella, että tuo toiminta ja salin sijainti meidän huoltorakennuksessamme ei ole pitkällä tähtäimellä hyvä ja oikea paikka muistotilaisuuksien järjestämiseksi.